Biznesmen PRO (Podatnik)    

 Fakturowanie PRO

Fakturowanie PRO to program do wystawiania faktur. 

Umożliwia także obsługiwanie innych dokumentów sprzedażowych, jak paragony i rachunki, związane z towarami oraz usługami. 

Skierowany jest do firm, w których nie zachodzi konieczność kontroli stanu magazynów. Wyposażony jest zestaw różnorodnych raportów. 

Ponadto posiada funkcje umożliwiające sprawdzanie terminowości dokonywania zapłat, kontrolowanie stanu gotówki w kasie i drukowanie przelewów bankowych.

Jest to rozwiązanie dla każdej firmy, bez względu na to, jaki jest profil jej działalności gospodarczej.

 Fakturowanie PRO Plus

Fakturowanie PRO Plus jest rozszerzoną wersją programu Fakturowanie PRO. Dodatkowo zawiera poniższe funkcjonalności:
• Zamówienia od odbiorców oraz Zamówienia do dostawców,
• Wydruk w języku polsko/angielskim, angielskim Faktur, Faktur WDT, Faktur Eksportowych,
• Oferty dla klientów,
• Faktury Zaliczkowe w walucie oraz Faktury Końcowe w walucie,
• Współpraca z czytnikiem kodów kreskowych,
• Licencja na 5 komputerów.

 Magazyn i Faktury PRO
Magazyn  i Faktury PRO
to nowoczesny system do obsługi gospodarki magazynowej oraz sprzedaży towarów i usług, przeznaczony dla mikro i małych firm.

Wystawia wszystkie niezbędne w obrocie handlowym dokumenty, tj.: magazynowe, zakupowe, sprzedażowe, fiskalne, kasowe, bankowe. 
W pełni kontroluje stany magazynowe, ruch towarów, płatności nasze i kontrahentów, stan gotówki w kasie. Generuje szereg raportów obrazujących stan firmy.

 Magazyn i Faktury PRO Plus
Magazyn i Faktury PRO Plus jest rozszerzoną wersją programu Magazyn i Faktury PRO. Dodatkowo zawiera poniższe funkcjonalności:
• Wielomagazynowość, przesunięcia międzymagazynowe,
• Obsługa zamienników,
• Zamówienia od odbiorców oraz Zamówienia do dostawców,
• Oferty dla klientów,
• Działy towarowe
• Faktury Zaliczkowe w walucie oraz Faktury Końcowe w walucie,
• Wydruk w języku polsko/angielskim, angielskim Faktur, Faktur WDT, Faktur Eksportowych,
• Współpraca z drukarkami i czytnikiem kodów kreskowych.

 Księga Przychodów i Rozchodów PRO
Księga Przychodów i Rozchodów PRO
 to łatwy w obsłudze program komputerowy. 

Przeznaczony dla mikro i małych firm do prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów lub ewidencji ryczałtowej, rejestrów VAT i środków trwałych. 
Kontroluje rozrachunki z kontrahentami. Wystawia i drukuje deklaracje PIT i VAT. Posiada bogaty zestaw raportów.

 Księga Przychodów i Rozchodów PRO Plus
Księga Przychodów i Rozchodów PRO Plus
 to program dla firm, których dotyczy podatkowa księga przychodów i rozchodów lub ryczałt ewidencjonowany.

Jest rozszerzoną wersją programu Księga Przychodów i Rozchodów PRO. Dodatkowo zawiera poniższe funkcjonalności:
e-Deklaracje.

Kilometrówka.
Transakcje walutowe: WNT, WDT, eksport, import, trójstronne, sprzedaż wysyłkowa.
Akcyza, Rozliczanie VAT marża.
Czynności cywilno-prawne.
Środki trwałe bez limitu ilości.
Wezwania do zapłaty, Noty odsetkowe, Noty korygujące, mikro Kadry, Płace i ZUS PRO do 5 pracowników.
Deklaracje VAT UE, PIT (4,11,40,8AR), ZUS (rozliczeniowe i zgłoszeniowe).

 Księga Przychodów i Rozchodów PRO Plus-biuro rachunkowe
Księga Przychodów i Rozchodów PRO Plus Biuro
to łatwy w obsłudze program komputerowy, przeznaczony dla biur rachunkowych. 

Pozwala na prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów lub ewidencji ryczałtowej, rejestrów VAT i środków trwałych. 

Zawiera moduł do obliczania wynagrodzeń oraz podstawowej ewidencji kadrowej (mikro Kadry, Płace i ZUS PRO do 5-pracowników).

Pracownicy oddelegowani za granicę PRO

Pracownicy oddelegowani za granicę PRO jest dodatkiem do programu Kadry, Płace i ZUS PRO.
Dedykowany jest firmom, które delegują swoich pracowników do pracy za granicę.
Zawiera odpowiednie definicje składników płacowych, które umożliwią obliczenie płac w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa.

 Kadry, Płace i ZUS PRO    Pobierz demo
Kadry, Płace i ZUS PRO to nowoczesny program kadrowo-płacowy, wspomagający pracę działów kadr i rachuby płac, 

w firmach o dowolnym profilu działalności i dowolnej wielkości, zatrudniających od kilku do kilku tysięcy pracowników,

bez względu na rodzaj wynagrodzenia czy czasu pracy.
Program do kadr i płac ułatwia prowadzenie ewidencji kadrowej pracowników, 

naliczanie wynagrodzeń czy zasiłków chorobowych oraz prowadzenie rozliczeń z Urzędami Skarbowymi i ZUS.

Posiada automatyczny eksport i import danych do programu Płatnik.

 Kadry, Płace i ZUS PRO-biuro rachunkowe
Kadry, Płace i ZUS PRO BIURO to nowoczesny system wspomagający pracę działów kadr i rachuby płac, 

w biurach rachunkowych dla firmach o dowolnym profilu działalności i dowolnej wielkości, bez względu na rodzaj wynagrodzenia czy czasu pracy.
Program ułatwia prowadzenie ewidencji kadrowej pracowników. 

Nalicza wynagrodzenia i zasiłki chorobowe oraz prowadzenie rozliczeń z Urzędami Skarbowymi i ZUS.

Posiada automatyczny eksport danych do programu Płatnik.

 Podatnik PRO start

Podatnik PRO start to pakiet programów, przeznaczony dla mikro i małych firm do prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów i ewidencji VAT

oraz do wystawiania wszystkich rodzajów dokumentów sprzedaży. 
Automatycznie księguje dokumenty sprzedaży z modułu fakturowania. Kontroluje rozrachunki z kontrahentami. 

Wystawia i drukuje deklaracje PIT i VAT. Prowadzi ewidencję środków trwałych. Posiada bogaty zestaw raportów.
Składa się z następujących programów:
Fakturowanie PRO

Księga Przychodów i Rozchodów PRO

 Podatnik PRO
Podatnik PRO
to łatwe w obsłudze zintegrowane oprogramowanie, przeznaczone dla małych firm jednoosobowych oraz spółek, do obsługi sprzedaży i gospodarki magazynowej.

Prowadzei podatkową księge przychodów i rozchodów, ryczałtu, ewidencji VAT i środków trwałych.
Automatycznie księguje dokumenty zakupu i sprzedaży z modułu magazynowo-sprzedażowego. 

Kontroluje rozrachunki z kontrahentami. Wystawia i drukuje deklaracje PIT i VAT. Prowadzi ewidencję środków trwałych. Posiada bogaty zestaw raportów.

 Podatnik PRO Plus
Podatnik PRO Plus
 to łatwe w obsłudze zintegrowane oprogramowanie dla małych i średnich firm jednoosobowych oraz spółek. 

Przeznaczony jest do obsługi sprzedaży i gospodarki magazynowej oraz do prowadzenia KPiR, ryczałtu, ewidencji VAT, środków trwałych.

Ponadto zawiera moduł do obliczania wynagrodzeń oraz podstawowej ewidencji kadrowej.

Automatycznie księguje dokumenty zakupu i sprzedaży z modułu magazynowo-sprzedażowego.

Kontroluje rozrachunki z kontrahentami. Wystawia i drukuje deklaracje PIT i VAT. 

Prowadzi ewidencję środków trwałych. Posiada bogaty zestaw raportów.

 Małe Biuro Rachunkowe PRO
Małe Biuro Rachunkowe PRO
 to pakiet zintegrowanych programów dedykowany dla małych biur rachunkowych. 

Ułatwia prowadzenie podatkowej KPiR lub ryczałtu, ewidencji VAT oraz kadr i płac.

Oblicza deklaracje PIT i VAT oraz współpracuje z programem Płatnik.

W skład pakietu wchodzą następujące programy:
Księga Przychodów i Rozchodów PRO Plus BIURO

Kadry, Płace i ZUS PRO BIURO do 10 pracowników

Fakturowanie PRO

Licencja pozwala na instalację programów na nielimitowanej ilości stanowiskach,
obsługę do 50 podmiotów gospodarczych oraz na wprowadzenie w każdej firmie do 10 pracowników.

 Biuro Rachunkowe PRO Plus
Biuro Rachunkowe PRO Plus
to pakiet zintegrowanych programów dedykowany dla biur rachunkowych. 

Ułatwia prowadzenie podatkowej KPiR lub ryczałtu, ewidencji VAT oraz kadr i płac. 

Oblicza deklaracje PIT i VAT oraz współpracuje z programem Płatnik. W skład pakietu wchodzą następujące programy:
Księga Przychodów i Rozchodów PRO Plus BIURO

Kadry, Płace i ZUS PRO BIURO do 100 pracowników

Fakturowanie PRO

Licencja pozwala na instalację programów na nielimitowanej ilości stanowiskach,
obsługę do 50 lub 500 podmiotów gospodarczych oraz na wprowadzenie w każdej firmie do 100 pracowników.

Zdalna Praca

Zdalna Praca jest oprogramowaniem, umożliwiającym korzystanie z dowolnego programu dGCS Biznesmen poza siedzibą firmy, zainstalowanego na komputerze w firmie.

Głównym jej zadaniem jest bezpieczne udostępnienie programów ich użytkownikom i aktualnych danych w każdym miejscu, gdzie mogą być potrzebne.

 Dedykowany jest firmom, których pracownicy np. pracują w terenie lub w domu i potrzebują mieć dostęp do programu oraz jego bazy danych, zainstalowanych na komputerze w firmie.