Multi Firma  (DOS)       


Wspólne cechy programów to:

Zgodność z aktualnymi przepisami.
Dowolne konfigurowanie ustawień parametrów.
Korekty i modyfikacje wprowadzonych zapisów.
Zabezpieczenia hasłami.
Różnorodność raportów.
Praca sieciowa.
Archiwizacja danych.
Uniwersalny instalator.
Wymagania systemowe Ceny
KPiR FIK PŁACE MAGAZYN MULTI