Indeks Analityczny Powrót

Moduł Indeks Analityczny usprawnia wyszukiwanie oraz generowanie raportów
wspomagających analizę działalności przedsiębiorstwa.

Wybrane funkcje: