Księga Handlowa  Powrót

Program umożlwiający prowadzenie ksiąg rachunkowych , według obowiązujących przepisów zawartych w Ustawie o Rachunkowości.

INFOR System Księga Handlowa to intuicyjne narzędzie, które pomaga w prowadzeniu księgowości średnim i dużym przedsiębiorcom.

Wraz z programem do księgowości otrzymujesz:

Narzędzie przygotowane we współpracy z ekspertami firmy INFOR aktualizację przy zmieniających się przepisach, współpracę z innymi modułami  systemu.

Bezpieczny i pewny program, znakomitą pracę w sieci lokalnej i  intrnetowej, oszczędność czasu dzięki wielu operacjom wykonywanym automatycznie.

Sprawne i efektywne prowadzenie ksiąg rachunkowychprowadzenie wielu ewidencji: dokumentów na kontach księgowych, VAT wraz z możliwością rozliczania VAT marża, 

rozrachunków, akcyzy, zużytego paliwa, sprzedaży ujętej w raporcie fiskalnymintuicyjne i szybkie dodawanie, edycja i usuwanie wpisów z VAT-em i bez VAT-u. 

INFOR System Księga Handlowa to wygodne narzędzie dzięki udogodnieniom zawartym w programie: opcjonalne grupowanie księgowanych dokumentów w postaci paczek,
edycja wprowadzonych wpisów, przeglądanie wpisów za kilka lat obrachunkowych, sortowanie dziennika według liczby porządkowej lub dat,
kontrola dokumentów nierozksięgowanych i niezbilansowanych, swobodne i intuicyjne ujmowanie ewidencji na kontach m.in.:
opcja księgowania tylko na syntetyce, a w późniejszym czasie rozksięgowania na analitykach (ewidencja analityczna), wielopoziomowe analityki,
zestaw raportów ułatwiających kontrolę zapisów księgowych: raporty dziennika, operacji na kontach, obrotów i sald, potwierdzenia sald, VAT i akcyzy,
wydruki poleceń księgowania, ntuicyjne i szybkie sporządzanie sprawozdań finansowych, możliwość przenoszenia między firmami,
korzystanie z zależności między sprawozdaniami, rozliczaj transakcje zagraniczne - wpisy mogą być wykonywane przez użytkownika w walutach, jak i w PLN,
aktualizacja kursów walut ze strony NBP oraz możliwość ręcznej edycji, automatyczne księgowanie różnic kursowych.
Przejrzysta kontrola płynności finansowej dzięki modułowi rozrachunków, który pozwala na rozliczanie zaległości naszych oraz kontrahentów,
obsługę nadpłat, możliwość rozliczania poszczególnych dokumentów oraz globalnie według terminu płatności,
tworzenie raportów zaległych należności i zobowiązań, a także kompensat, różnorodne możliwości księgowania:
akcyzy przy stawkach zarówno procentowych i ilościowych, czynności cywilno-prawne.
Program pozwala na korzystanie z szeregu udogodnień związanych z księgowaniem wyciągów bankowych
m.in. import wyciągów bankowych z formatu MT940 dla Raiffaisen, PKO BP, ING i Millenium oraz integracja z Bank Connect Passive (Bank BPH),
a także generowanie płatności i rozliczanie z zaległościami. Program zawiera wygodne narzędzie do sporządzania formularzy podatkowych,
który umożliwia sporządzanie potrzebnych deklaracji (VAT, PIT i CIT), z możliwością rozszerzenia o wysyłanie e-Deklaracji.
Automatyczne księgowanie dokumentów wystawionych w INFOR SYSTEM: Magazyn, Płace, Delegacje, Fakturowanie Amortyzacji
oraz księgowanie dokumentów ze starszych systemów (np. Magazyn Multi - dane_fik.dbf).