FiK Księga Handlowa   Powrót

(DOS)

To program, który w prosty i intuicyjny sposób prowadzi księgi rachunkowe zgodnie z Ustawą o Rachunkowości

i przepisami związanymi z integracją europejską.

System pracuje w sieciach na dowolnej liczbie stanowisk umożliwia prowadzenie księgowości do 100 firm.

Księgowanie

Księgowanie w paczkach co umożliwia pełną kontrolę dokumentów i pracę osób nie mających pełnych kompetencji księgowych.

Możliwość konfiguracji dekretów księgowych aby dotyczyło konkretnych operacji gospodarczych.

Paczka zostaje zaksięgowana tylko przy spełnieniu wszystkich warunków:

Zgodność dokumentów i prawidłowe wypełnienie dokumentów VAT.

Dokumenty Bilansu Otwarcia można wprowadzać w dowolnym czasie.

Dokumenty Bilansu Otwarcia mogą być wprowadzane również w obcych walutach.

Umożliwia obsługę dowolnej liczby dzienników (kasowy, bankowy, sprzedaży itd.).

Umożliwia również księgowania w obcych walutowych.

Wprowadzanie dokumentów zgodne z aktualnymi przepisami VAT, zakupy wewnątrz unijne, transakcje trójstronne, sprzedaż wewnątrz unijna usług itd.

Księgowanie dokumentów VAT zakupowych z odwleczonym czasem odliczenia VAT.

Zobowiązania  z tytułu zakupów wewnątrz unijnych księguje się tylko w rejestrze zakupu, nie ma potrzeby rejestrowania tego samego w rejestrze sprzedaży.

Sprawozdawczość księgowa – standardowa i definiowana

Zestawienia obrotów i sald, dzienniki, „kontówki” w tym walutowe, syntetyka i analityka w różnych układach.

Możliwość definiowania własnych syntetyk na konta nieistniejące w planie kont i dokonywanie odpowiednich wyliczeń syntetycznych.

Możliwość zdefiniowania dowolnego zestawienia w tym bilanse, rachunki zysków i strat.

Sprawozdawczość VAT obejmuje sprzedaż i zakup, opisaną tak, aby spełniała ustawę o VAT i dawała możliwość określenia wszystkich ustawowych danych. 
Syntetycznie: pokazują wszystkie dane zbiorczo.

Deklaracje

Księga Handlowa preparuje dane do deklaracji VAT7, VAT kwartalny UE, CIT2, PIT5.

Bezpośrednia obsługa rozrachunków

Można drukować odsetki i upomnienia zarówno z kartoteki faktur (rozrachunków) jak i z archiwum)

Do dyspozycji jest ok. 20 różnych zestawień dotyczących kontrahentów ich zaległości zarówno syntetycznych jak i analitycznych.

Dostępny jest wydruk uzgodnienia stanów.

Można drukować zestawienie dla banków (rozrachunki bieżące, do 3 miesięcy, od 3 do 6 miesięcy i powyżej 6 miesięcy).

Wprowadzanie danych

Działa jako system samo uczący. Raz wprowadzony sposób dekretacji zostaje zapamiętany. 

W przypadku kolejnego natrafienia na dokument o tych samych parametrach (typ, sposób zapłaty, operacja gospodarcza, miejsce powstawania kosztów itd.).

Inne

Podgląd stanów kont praktycznie na każdym poziomie.

Możliwość pełnej obsługi kontrahentów ze wszystkich miejsc w których jest to potrzebne.

Wyszukiwanie zaksięgowanych kwot i dokumentów.

Administrowanie wydrukami składowanymi jako pliki.

Administrowanie tabelą podatkową, odsetkami, możliwościami drukarek, pełna obsługa polskich znaków w bazie danych i wydrukach.

Zamknięcia poszczególnych lat księgowych z bezpieczną możliwością ich powtarzania - tworzy się automatycznie BO na następny rok.

Lata księgowe mogą nie być związane z latami kalendarzowymi.

Drukowanie na drukarkach dowolnego typu.

Możliwość kierowania wydruków bezpośrednio na drukarkę lub na monitor

System sieciowy w dowolnej sieci akceptującej polecenia DOS (NOVELL, Windows, LINUX na końcówkach), z kontrola uprawnień użytkowników.