Księga Przychodów i Rozchodów

(DOS)   Powrót

Umożliwia prowadzenie podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów.

Pozwala w  zgodny z Ustawą o Rachunkowości rozliczać firmy vatowców i ryczałtowców.

W programie istnieje możliwość prowadzenia do 100 firm w Biurze Rachunkowym..

Wybrane funkcje

Ewidencja zapisów dotyczących KP i R (również z podziałem na rodzaje obrotów).

Sporządzanie zestawień obrotów i kosztów za dany miesiąc oraz narastająco.

Sporządzanie rocznego zestawienia obrotów i kosztów z uwzględnieniem remanentów.

Sporządzanie wydruków zapisów z Księgi (w różnych układach).

Sporządzanie wydruków zapisanego wyposażenia.

Ewidencja

Ewidencja zakupów i sprzedaży dla podatku VAT.

Ewidencja zakupów i sprzedaży na potrzeby podatku zryczałtowanego.

Ustawianie sposobu numeracji ewidencji, łącznego i oddzielnie dla zakupów oraz sprzedaży.

Rozliczania sprzedaży bez rachunkowej strukturą zakupów.

Sporządzanie wielu zestawień z możliwością podziału na rodzaje obrotów i kosztów.

Sporządzanie wydruków ewidencji VAT, ryczałtu i zestawień.

Deklaracje

Sporządzanie deklaracji: PIT-5, PIT-5L, VAT-7, VAT-7K, VAT-8, AKC-3, AKC-2/D, AKC-3/E, PIT-4, VAT-UE, VAT-UE/A,

VAT-UE/B, VAT-UE/C, VAT-UEK, NIP-1, NIP-2, NIP-3, ORD-TK, PIT-28, PIT-36, PIT-36L, VAT-7D, VAT-9D,

REJSTR transakcji dla GIIF.

Pamięta dane za poprzednie lata obrachunkowe w odpowiednich rodzajach wzorców deklaracji.

Obliczenie przewidywanych dochodów i podatku z poziomu Ewidencji i Księgi.

Analiza

Ustawienia filtrów umożliwiających analizuję wpisów dokonanych w programie KPiR.

Amortyzacja

Oblicza roczny oraz miesięczny odpis amortyzacji metodą liniową lub degresywną.

Nalicza amortyzację okresową i umożliwia zmiany wartości środka trwałego.

Pozwala uwzględniać ulgi inwestycyjne w amortyzacji środka trwałego.

Fakturowanie

Wystawia dokumenty sprzedaży i dokumenty korygujące oraz faktury eksportowe.

Sporządza dowody wewnętrzne.

Posiada słowniki kontrahentów, towarów i usług.

Tworzy raporty sprzedaży.

Archiwizacja

Archiwizuje KPiR ze zbiorami podzielonymi na poszczególne miesiące.

Kasa - przelewy

Prowadzi kasy z dziennymi raportami, tworzy dokumenty KP, KW i Raporty Kasowe.

Umożliwia wystawianie poleceń przelewów.

Kilometrówka

Pozwala na rozliczanie kosztów używania pojazdów samochodowych w firmie.

Zapamiętuje trasy i ilości kilometrów.