Magazyn Multi  Powrót

(DOS)

Program do obsługi magazynu i sprzedaży. Obsługuje wiele magazynów i cenników.

Magazyn

obsługuje do 100 magazynów z możliwością ustawienia w każdym z nich innych danych firmy,

potrafi sygnalizować przekroczenie stanów krytycznych w magazynie, uwzględnia rezerwacje,

obsługuje towary wg różnych zasad: standard, FIFO, LIFO i średnia ważona,

potrafi obliczyć stan magazynu na określony dzień oraz przeprowadzić inwentaryzację,

obsługuje opakowania zbiorcze, zwrotne oraz lokalizację towaru.

Dokumenty i wydruki

faktury VAT, faktury VAT RR, paragony, dokumenty WZ, 

faktury VAT do paragonów fiskalnych,

faktury VAT korygujące sprzedaży i zakupu,

faktury eksportowe w dowolnej walucie.

dostawa wewnątrz wspólnotowa i transakcja trójstronna,

Sprzedaż obsługuje sprzedaż zarówno towarów jak i usług,

Pozwala posługiwać się pięcioma cennikami sprzedaży (dla netto i brutto),

obsługuje rezerwację towarów,

obsługuje akwizytorów oraz pozwala na automatyczne wystawienie dokumentów sprzedaży dla grup odbiorców,

potrafi kontrolować limity zadłużenia kontrahenta w trakcie sprzedaży,

zawiera system windykacji należności wraz z naliczaniem odsetek i wystawianiem wezwań i not.

Produkcja

Zawiera szereg funkcji pozwalających obsługiwać różnorodne procesy: 
od prostego konfekcjonowania po skomplikowaną produkcję ze zmiennymi warunkami technologicznymi, 

z uwzględnieniem tzw. nieszczęśliwych wypadków, 

zawiera elementy kalkulacji gotowego wyrobu z surowców lub innych gotowych wyrobów,

zapewnia obsługę procesów produkcyjnych z uwzględnieniem rozliczenia ubytków i strat, zwrotów do magazynu,

zawiera katalog kosztów dodatkowych nieistniejących w magazynie.

Kasa

wystawia i drukuje KP, KW oraz Raporty Kasowe za dowolny okres,

pozwala przeglądać stan każdej kasy osobno lub wszystkich razem,

pozwala określić różnego rodzaju uprawnienia i hasła dla dowolnej liczby operatorów.

Rozliczenia - Przelewy

wystawia następujące dokumenty: Bankowy Dowód Wpłaty i Polecenie Przelewu (także dla organów podatkowych), 

Przekaz Pocztowy, obsługuje różne rodzaje kont: starych i nowych (NBR/IBAN)

Kontroluje stan rachunków bankowych firmy i prowadzi terminowe rozliczenia z kontrahentami.

Współpraca z urządzeniami zewnętrznymi

obsługuje wiele typów drukarek (w tym atramentowe i laserowe) z możliwością rozbudowy bazy sterowników,

współpracuje z drukarkami fiskalnymi: POSNET DF-301, ELZAB FP-600/OMEGA, MEGABYTE MB-270, 
ORHMET DF-01, EMAR - DUO, OPTIMUS Spark, Wiking i Wiking Termik,

współpracuje z przenośnymi urządzeniami do sprzedaży w terenie: SET UNIVEX, PSION Workabout,

ELZAB PARTNER współpraca z kolektorami danych DENSO BHT i SYMBOL serii 3000/6000

Obsługa Kas Fiskalnych (OKF)

obsługa kas fiskalnych: ELZAB: SYSTEM-600, wszystkie z serii ALFA i DELTA także poprzez modemy kasowe; 

IES ELECTRONICS; POSNET: PERSONAL, ECR; OPTIMUS: TANGO, RUMBA, PS-2000; DATECS MB550;

umożliwia załadowanie kasy towarami z Magazynu (dla korzystających dotychczas tylko z Magazynu) 
oraz inicjację magazynu towarami z kasy (dla korzystających dotychczas tylko z kasy),

opcja automatycznego nadawania NUMER_KF, wg którego towary są później pokazywane w kasie,

kontroluje unikalność nazw dla kas II-giej generacji.

Konfiguracja

zawiera rozbudowane opcje konfiguracyjne, które pozwalają użytkownikowi dostosować program do specyficznych

wymagań, posiada w pełni konfigurowalne stawki VAT (dowolna ilość i wartość stawek),

dopuszcza różne sposoby obliczania marży w trakcie zakupu,

obsługuje polskie znaki w kilku standardach.

Zabezpieczenia

zawiera hasłowy system z indywidualnymi uprawnieniami zabezpieczający przed dostępem osób niepowołanych,

proponuje zmianę operatora, gdy wykonanie niedozwolonej opcji inicjuje operator bez uprawnień,

pozwala zindywidualizować menu dla każdego operatora, oraz przypisać mu magazyn oraz kasę, na której pracuje,

zawiera system rejestracji zdarzeń (dla administratorów).

Inne możliwości

praca w sieciach komputerowych,

wykonuje wiele różnych raportów, m.in. magazynowych, finansowych, wartościowych,

umożliwia generowanie raportów własnych,

umożliwia wybór kilku towarów z raz otwartego słownika,

umożliwia archiwizację obszernych danych na wielu dyskietkach.

Współpracuje z programami dGCS MULTI FIRMA

Księga Przychodów i Rozchodów oraz Księga Handlowa