Płace  Powrót

(DOS)

Program do prowadzenia pełnej rachuby płac. Przenosi dane i współpracuje z programem Płatnik ZUS.

Wyposażony w moduł Umowy - Zlecenie i zawiera Wzory Umów.

Bez ograniczeń związanych z ilością prowadzonych pracowników.

Polecany także do biur rachunkowych bowiem umożliwia prowadzenie do 100 niezależnych podmiotó, 
pracuje w sieciach komputerowych.

Wybrane funkcje

prowadzi do 100 niezależnych list płac pracowników,przewiduje do trzech oddzielnych list wynagrodzeń w miesiącu, 
umożliwia wydruk: listy obecności, umowy o pracę, karty wynagrodzeń pracownika, świadectwa pracy,

oblicza średni zarobek pracownika za dowolny okres,

swobodnie ustawia składniki płacy,

łączy różne urzędy skarbowe oraz banki z kontami osobistymi dla poszczególnych pracowników,

wyznacza płace za dni chorobowe na podstawie zarobków z 6 ostatnich miesięcy,

ustawia progi podatkowe i wysokości podatków,

wydruk miesięcznej listy płac, rocznego zestawienia płac dla poszczególnych pracowników, 
zestawienia przelewów na konta osobiste dla banków, karty płac pracownika, 

kartoteki pracowników, przelewu z konta bankowego, 

wykonuje i drukuje pełne i wstawiane deklaracje w oryginalne formularze: S-8a, S-9, ZUS S-8, PIT-11, PIT-40, PIT-8b, PIT-4

UMOWY ZLECENIA - WZORY UMÓW

wypisywanie i kalkulowanie umów - zleceń oraz innych umów,

zawiera słownik zleceniobiorców,

sporządza raporty o wypłaconych kwotach dla poszczególnych pracowników,

drukuje deklaracje PIT-8, rozliczenie roczne,

wystawia rachunek za wykonaną czynność,

pozwala sporządzić wzór własnej dowolnej umowy, którą program zapamiętuje wraz z algorytmem obliczeń.

Współpraca z Księgą Przychodów i Rozchodów