Produkcja Zaawansowana Powrót

Moduł rozszerza podstawową funkcjonalność produkcji zawartej w Magazyn Biznes,

pozwalając na większą elastyczność i kontrolę.

Wybrane funkcje: 

produkcja z niepełnej receptury, istnieje możliwość ustalenia

 z poprzednich zamówień dla klienta listy wyrobów, 

numery seryjne, definiowane według ustalonego schematu, 

dekompletacja z dokumentu produkcji, 

prognozowanie zapotrzebowania, 

słownik maszyn umożliwia planowanie produkcji, 

produkcja procentowa, zlecenia produkcyjne.