Urządzenia Mobilne  Powrót

Zamówienia

Umożliwia pracę w terenie przedstawicielowi handlowemu, który może zbierać zamówienia od klientów.
Wprowadzone na urządzeniu mobilnym zamówienia można automatycznie wprowadzić do zamówień od klienta w INFOR System Magazyn.

Wybrane funkcje: eksport z INFOR System bazy kontrahentów oraz bazy towarów wraz ze stanami magazynowymi na palmtopa,

przygotowania zamówień klienta z możliwością wykorzystania czytników kodów kreskowych, zebranie towarów i ilości, które zamawia klient,
import danych z palmtopa jako pozycje wystawianego dokumentu sprzedaży w INFOR System Magazyn,
przygotowanie dokumentów sprzedaży w terenie, przez handlowca, realizacja dokumentu w siedzibie firmy.

Wydania

Aplikacja ułatwia pracę w magazynach. Umożliwia wyeksportowanie bazy towarów do urządzenia mobilnego, 
zebranie towarów kupowanych przez klienta z możliwością użycia czytników kodów kreskowych 
i umieszczenie ich bezpośrednio na dokumencie wydania w INFOR System Magazyn.

Wybrane funkcje:
Możliwość wyeksportowania z INFOR Systemu bazy towarów wraz ze stanami magazynowymi na palmtopa,
Możliwość przygotowania na palmtopie towarów do dokumentu wydania/sprzedaży
z możliwością wykorzystania czytników kodów kreskowych – zebranie towarów i ilości,
które chce zakupić klient, Import z palmtopa danych jako pozycje wystawianego dokumentu sprzedaży.

Inwentaryzacja

Usprawnij swoją pracę już teraz i skorzystaj z nowoczesnych technologii,
wprowadź w swojej firmie współpracę z urządzeniami mobilnymi INFOR System Magazyn i realizuj inwentaryzację na palmtopie.

Wybrane funkcje:

Możliwość wyeksportowania przygotowanej w INFOR System inwentaryzacji na palmtopa,

tworzenie list produktów do inwentaryzacji z elastycznym wyszukiwaniem po nazwie i indeksie,

lista produktów zainwentaryzowanych z możliwością edycji lub usunięcia,

możliwość wyszukiwania towarów po zeskanowaniu czytnikiem, kodzie kreskowym (lub ręcznie), a także unikalnym indeksie towaru,

możliwość modyfikacji ilości produktów,

sugerowanie ilości pozostałej do wpisania,

import z urządzenia przeprowadzonej inwentaryzacji do arkusza inwentaryzacyjnego w INFOR System Magazyn,

wydruk różnic i spisów inwentaryzacyjnych, praca z wieloma palmtopami jednocześnie.